LOWER ΣΕ 8 ΜΗΝΕΣ

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 • Δωρεάν τεστ κατάταξης FCE
 • Επιπλέον ώρες προετοιμασίας εξετάσεων για το FCE (Listening – Mock Test ) δωρεάν με συμβουλευτική καθοδήγηση του καθηγητή
 • Ευέλικτα τμήματα: πρωινά, απογευματινά, βραδινά
 • Ολιγομελή τμήματα αποκλειστικά ενηλίκων
 • Ειδικές εκπτώσεις
 • Εξειδικευμένοι καθηγητές πτυχιακών τάξεων
  προετοιμασίας Cambridge FCE
  προετοιμασίας Michigan ECCE
 • Με εξειδικευμένους καθηγητές και άριστη γνώση στην εκπαίδευση των ενηλίκων

LOWER Michigan ECCE

Πιστοποιούν αντίστοιχα τη μέτρια (Β1- standard knowledge) και την καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2 -good knowledge). Τα συγκεκριμένα επίπεδα πριμοδοτούνται από τον ΑΣΕΠ με 10 (Β1) και 30 μόρια (Β2). Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα, οι χαρακτηριζόμενοι ως ανεξάρτητοι χρήστες των επιπέδων Β1/Β2 είναι σε θέση

 •  να κατανοούν τα βασικά νοήματα απλών και σύνθετων κειμένων που αφορούν γενικά ζητήματα καθώς και πιο εξειδικευμένα θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους
 • να επικοινωνούν αποτελεσματικά με σχετική ευφράδεια και ευκολία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας
 • να συντάσσουν νοηματικά και γραμματικοσυντακτικά πλήρη κείμενα στα οποία έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν απόψεις εξετάζοντας παράλληλα τις θετικές και αρνητικές πτυχές τους.

ΤΜΗΜΑΤΑ MICHIGAN ECCE ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Tα τμήματα LOWER B2 στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών FORUM απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους που γλωσσικά βρίσκονται σε μέτριο επίπεδο και έχουν κενά στη γραμματική και το συντακτικό της γλώσσας.(Σπουδαστές που είχαν παρακολουθήσει πρόγραμμα Β2 στο παρελθόν και δεν είχαν δώσει εξετάσεις ή σπουδαστές που είχαν κοπεί σε σχετικά πρόσφατες εξετάσεις β2 επιπέδου) και που θέλουν είτε να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους είτε να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με το MICHIGAN LOWER ECCE.

Proficiency Michigan (ECPE)

Είναι ιδανική επιλογή για όσους έχουν λάβει μέρος στο παρελθόν σε εξετάσεις του συγκεκριμένου πανεπιστημίου (π.χ. Michigan Lower-ECCE) και σε σπουδαστές οι οποίοι ενδιαφέρονται αποκλειστικά  για το ECPE MICHIGAN PROFICIENCY.

Πιστοποιεί την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (excellent knowledge) . Το συγκεκριμένο επίπεδο πριμοδοτείται από τον ΑΣΕΠ με 70 μόρια. Επίσης τα Αγγλικά σε επίπεδο Proficiency δίνουν ένα επιπλέον εφόδιο στην αγορά εργασίας.Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα, οι χαρακτηριζόμενοι ως ικανοί χρήστες τελειώνοντας τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ proficiency michigan είναι σε θέση

 •  να επικοινωνούν σε άριστο επίπεδο πάνω σε πολύπλοκα και σύνθετα ζητήματα
 • να κατανοούν και να επεξεργάζονται με μεγάλη άνεση προφορικές και γραπτές πηγές
 • να συνθέτουν και να εκφράζουν επιχειρήματα που αφορούν πολύπλοκα, επαγγελματικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά θέματα

ΤΜΗΜΑΤΑ MICHIGAN ECPE ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Tα τμήματα Αγγλικών Proficiency Γ2 στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών FORUM απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους που γλωσσικά βρίσκονται σε σχετικά καλό επίπεδο και έχουν κενά στη γραμματική και το συντακτικό της γλώσσας.(Σπουδαστές που είχαν παρακολουθήσει πρόγραμμα Β2 στο παρελθόν και δεν είχαν δώσει εξετάσεις ή σπουδαστές που είχαν πιστοποιήσει το επίπεδο B2-Lower σε σχετικά πρόσφατες εξετάσεις.) και που θέλουν είτε να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με το MICHIGAN PROFICIENCY ECPE είτε να βελτιώσουν το επίπεδό τους στην Αγγλική γλώσσα και να στραφούν έπειτα σε εξετάσεις τύπου IELTS ecc.

MSU Lower-Proficiency

Οι εξετάσεις MSU-CELC και MSU-CELP ακολουθούν την ίδια δομή και χωρίζονται σε ενότητες που ολοκληρώνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Οι εξετάσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αξιολογούν και τις 4 γλωσσικές ικανότητες.

1η Ενότητα: Παραγωγή Γραπτού Λόγου (25 μονάδες)

Think about it—Write about it! A test of English writing ability (αποτελεί το 80% των μονάδων της ενότητας, δηλαδη 20 από 25 μονάδες)

Στην ενότητα της έκθεσης σάς δίνεται η επιλογή μεταξύ δύο θεμάτων. Έχετε 35 λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε σε ένα από τα δύο θέματα στο βέλτιστο των δυνατοτήτων σας, εκθέτοντας την άποψή σας. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όριο λέξεων.

Grammar you can use! A test of English Grammar (αποτελεί το 20% των μονάδων της ενότητας, δηλαδη 5 από 25 μονάδες)

Η ενότητα της γραμματικής αποτελείται από 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μέσα σε 20 λεπτά, η ενότητα αυτή ζητά από εσάς να αποδείξετε τα όσα γνωρίζετε επάνω σε διάφορες εκφάνσεις της γραμματικής της αγγλικής γλώσσας.

2η Ενότητα: Κατανόηση Προφορικού Λόγου (25 μονάδες)

Listen to this! A test of English listening ability

Η ενότητα κατανόησης προφορικού λόγου διαρκεί περίπου 45 λεπτά και αποτελείται από τρία μέρη: σύντομες συνομιλίες, εκτενέστερες συνομιλίες και δύο εκτενείς διαλόγους. Τα αποσπάσματα του τρίτου μέρους ακούγονται δύο φορές.

3η Ενότητα: Κατανόηση Γραπτού Λόγου (25 μονάδες)

Read about it! A test of English reading ability

Έχετε στη διάθεσή σας 60 λεπτά για να ολοκληρώσετε την ενότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η οποία αποτελείται από 40 ερωτήσεις επάνω σε 4 διαφορετικά αποσπάσματα κειμένων.

4η Ενότητα: Παραγωγή Προφορικού Λόγου (25 μονάδες)

Talk about it! A test of English speaking ability

Σε μία καθοδηγούμενη συνέντευξη διάρκειας 10-12 λεπτών, οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 6 διαφορετικές ερωτήσεις, οι οποίες τους ζητούν να περιγράψουν, να αφηγηθούν και να υποστηρίξουν την άποψή τους επάνω σε διάφορα θέματα. Δύο βαθμολογητές αξιολογούν την απόδοση των υποψηφίων σε κάθε μία από τις 6 αυτές δραστηριότητες.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Πτυχίο

Ημερομηνία       εξέτασης

Εξέταστρα

PET for schools 16 Μαρτίου 82€
FCE – First Certificate in English 11 Μαΐου
25 Μαΐου
8 Ιουνίου
165€
CAE – Cambridge Advanced Certificate in English 11 Μαΐου 155€
CPE – Cambridge Certificate of Proficiency 12 Μαΐου 185€
ECCE – Certificate of Competency in English 18 Μαΐου Αναμένονται.
Δεκ : 160€
ECPE – Certificate of Proficiency in English 19 Μαΐου Αναμένονται.
Δεκ : 180€
CITY & GUILDS
(LanguageCert από το
PEOPLECERT)
Β2: 12 Μαΐου, 23 Ιουνίου, 14 Ιουλίου
C1: 11 Μαΐου, 22 Ιουνίου, 13 Ιουλίου
C2: 11 Μαΐου, 22 Ιουνίου, 13 Ιουλίου
Β2-80€/ενότητα
Γ1-70€/ενότητα
Γ2-90€/ενότητα
PTE – EDEXCEL 18 Μαΐου
22 Ιουνίου
Αναμένονται.
Δεκ : L3-150€, L4-170€, L5-180€
TOEFL Περίπου 3 φορές/ μήνα 245$
IELTS Περίπου 3 φορές/ μήνα 201€
TOEIC Σχεδόν κάθε εβδομάδα 150€
ΚΠΓ – Αγγλικά Μάιος Αναμένονται.
Νοε : Β-80€, Γ-100€
MSU CELC (B2): Μάιος
CELP (C2): Μάιος
Αναμένονται.
Δεκ : CELC-145€ , CELP-160€
ESB Μάιος/Ιούνιος Αναμένονται.
Δεκ : Β2/ C1-145€, C2-175€
LRN 8 Ιουνίου Αναμένονται.
Ιαν : B2 – 155€, C1 – 145€, C2 – 180€
BULATS 1 φορά/ μήνα 105€
TIE 24 Φεβρουαρίου
24 Μαρτίου
21 Απριλίου
B1 – 60€, B2/ C1/ C2 – 160€
ALCE 11 Μαΐου
22 Ιουνίου
140€