ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ !!!!!

Η πιστοποίηση των γνώσεων που μπορεί να αποκτήσει ένας σπουδαστής της Γερμανικής γλώσσα είναι εξαιρετική ιδέα είτε πρόκειται για παιδιά/έφηβους, είτε για ενήλικες σπουδαστές. Η απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πτυχίου Γερμανικών αποδεικνύει με σαφήνεια το επίπεδο των γνώσεων που έχει κατακτήσει κάποιος σπουδαστής και είναι απαραίτητη για αυτούς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν ή να εργαστούν στη Γερμανία ή σε άλλη Γερμανόφωνη χώρα. Επιπλέον αποτελεί και σημαντικό σημείο ενίσχυσης του βιογραφικού του σπουδαστή ή του υποψήφιου εργαζόμενου αφού τα Γερμανικά ως πρώτη ή δεύτερη γλώσσα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον εργασιακό χώρο.

Στην Ελλάδα, οι βασικές επιλογές για την απόκτηση ενός πτυχίου Γερμανικών είναι τρεις:

 • Τα πτυχία του Goethe – Institut
 • Τα πιστοποιητικά OSD του Αυστριακού κράτους
 • Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) του Υπουργείου Παιδείας

Επίπεδα στα Πτυχία Γερμανικών

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς στην εκμάθηση γλωσσών τα πτυχία Γερμανικών χωρίζονται στα παρακάτω τρία επίπεδα:

 • Βασικό Επίπεδο Α1 – Α2. Οι σπουδαστές αυτού του επιπέδου μπορούν να χειριστούν τη Γερμανική γλώσσα σε καθημερινό βασικό επίπεδο. Μπορούν να κινηθούν με σχετική άνεση σε Γερμανόφωνες χώρες χρησιμοποιώντας απλό καθημερινό λόγο, πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους θέλουν να μετακινηθούν στην Γερμανία για επαγγελματικούς λόγους ή τουρισμό.
 • Μεσαίο Επίπεδο Β1 – Β2. Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής πέρα από το βασικό χειρισμό της γλώσσας, έχει αποκτήσει αυξημένη δυνατότητα έκφρασης στον γραπτό και τον προφορικό λόγο και μπορεί να κινηθεί με σχετική άνεση σε Γερμανόφωνους εργασιακούς χώρους και σε άλλες κοινωνικές συναλλαγές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το επίπεδο Β2 αντιστοιχεί στο επίπεδο “Lower” των Αγγλικών.
 • Προχωρημένο Επίπεδο C1 – C2. Στο προχωρημένο επίπεδο σπουδών ο σπουδαστής θεωρείται από πολύ καλός (C1) έως και άριστος (C2) χειριστής της Γερμανικής γλώσσας και ο κάτοχος αυτών των πτυχίων μπορεί να φοιτήσει σε Γερμανικά πανεπιστήμια σε προπτυχιακές και σε μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης μπορεί να σταθεί με άνεση σε οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο στην Γερμανία αλλά και σε άλλα κράτη όπου ομιλούνται τα Γερμανικά.

 

Πτυχία του Goethe – Institut και Εξετάσεις

Για τα γλωσσικά επίπεδα Α1 και Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς αντιστοιχούν τα πτυχία Start Deutsch 1 και Start Deutsch 2 του Goethe – Institut.

Για τα γλωσσικά επίπεδα B1, B2, C1, C2 αντιστοιχούν τα πτυχία Goethe – Zertifikat του ινστιτούτου.

Goethe – Zertifikat B1

Πιστοποιεί την επάρκεια στο επίπεδο Β1 της Γερμανικής γλώσσας και οι εξετάσεις αποτελούνται από τις παρακάτω ενότητες:

 1. Γραπτή Εξέταση. Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και κείμενα για την κατανόηση του γραπτού λόγου, ασκήσεις για την κατανόηση του προφορικού λόγου. Συγγραφή δύο (2) μικρών εκθέσεων (διάρκεια 165′).
 2. Προφορική Εξέταση. Σε διάφορα θέματα που μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (διάρκεια 15′).

Goethe – Zertifikat B2

Πιστοποιεί την επάρκεια στο επίπεδο B2 της Γερμανικής γλώσσας. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Lower της Αγγλικής και είναι αποδεκτό από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Γερμανίας. Οι εξετάσεις του αποτελούνται από τις παρακάτω ενότητες:

 1. Γραπτή Εξέταση. Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και κείμενα για την κατανόηση του γραπτού λόγου, ασκήσεις συμπλήρωσης λέξεων, ασκήσεις για την κατανόηση του προφορικού λόγου. Συγγραφή μιας μεγάλης έκθεσης και διόρθωση μιας έκθεσης (διάρκεια 190′).
 2. Προφορική Εξέταση. Σε διάφορα θέματα που μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική και ζητείται η ανάπτυξη από τον υποψήφιο απόψεων για επίκαιρα θέματα (διάρκεια 15′).

Goethe – Zertifikat C1

Το διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Goethe – Zertifikat C1 πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας στο επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1. Αποτελεί σημαντικό προσόν για την ενίσχυση οποιουδήποτε βιογραφικού και επιτρέπει την εκπαίδευση του σπουδαστή σε μεταπτυχιακά προγράμματα Γερμανικών πανεπιστημίων. Οι εξετάσεις του αποτελούνται από τις παρακάτω ενότητες:

 1. Γραπτή Εξέταση. Κατανόηση του γραπτού λόγου μέσα από την ανάγνωση προχωρημένων κειμένων από βιβλία, εφημερίδες κλπ. Κατανόηση προφορικού λόγου που προέρχονται από συζητήσεις, διαλέξεις, ραδιόφωνο κλπ. Συγγραφή εκτενούς έκθεσης που θα παραθέτει την ανάλυση ενός θέματος και την παράθεση προσωπικών απόψεων πάνω σε αυτό (διάρκεια 190′).
 2. Προφορική Εξέταση. Σε συζήτηση με τον εξεταστή, αναλύουμε το δοσμένο θέμα και εκφράζουμε την άποψη μας πάνω σε αυτό (διάρκεια 15′).

Goethe – Zertifikat C2

Πιστοποιεί την άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. Αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειας Γ2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Ο κάτοχος αυτού του πτυχίου είναι σε θέση να κατανοεί οποιοδήποτε Γερμανικό κείμενο και να εκφράζει τις απόψεις του με σαφήνεια σε επαγγελματικό ή επιστημονικό επίπεδο. Οι εξετάσεις του πτυχίου αποτελούνται από τις παρακάτω ενότητες:

 1. Γραπτή Εξέταση. Κατανόηση του γραπτού λόγου μέσα από την ανάγνωση προχωρημένων κειμένων από βιβλία, εφημερίδες κλπ. Κατανόηση προφορικού λόγου που προέρχονται από συζητήσεις, διαλέξεις, ραδιόφωνο κλπ. Συγγραφή εκτενούς έκθεσης που θα παραθέτει την ανάλυση ενός θέματος και την παράθεση προσωπικών απόψεων, πολύ συχνά επάνω σε λογοτεχνικά θέματα (διάρκεια 190′).
 2. Προφορική Εξέταση. Σε συζήτηση με τον εξεταστή, αναλύουμε το δοσμένο θέμα με δομημένο λόγο και άποψη (διάρκεια 15′).

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στην Γερμανική Γλώσσα

Το πτυχίο ΚΠΓ για τη Γερμανική γλώσσα παρέχεται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και παρέχει διαβαθμισμένα τεστ με αυξανόμενη δυσκολία ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας που εξετάζεται ο υποψήφιος. Το πιστοποιητικό αυτό είναι αναγνωρισμένο στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δίδακτρα του είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα των ιδιωτικών φορέων, αλλά δεν έχει το κύρος των αντίστοιχων πτυχίων του Goethe – Institut.  Για την Γερμανική γλώσσα πιστοποιούνται όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε τον σύνδεσμο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα Γερμανικά.

Πτυχίο

Ημερομηνία εξέτασης

Εξέταστρα

Goethe Zertifikat Β1 8/ 9 Ιουνίου & 22/23 Ιουνίου 50€/ενότητα
140€ συνολική εξέταση
Goethe Zertifikat Β2 25 Μαΐου,
1 & 2 Ιουνίου
158€ συνολική εξέταση
80€ επαναληπτική γραπτή ή προφορική εξέταση
Zertifikat C1 22 & 29 Ιουνίου 163€ συνολική εξέταση
85€ επαναληπτική γραπτή ή προφορική εξέταση
Zertifikat C2 21 Ιουνίου 110€/ενότητα
345€ συνολική εξέταση
ΚΠΓ – Γερμανικά Μάιος  Β-80€, Γ-100€
O̎SD 23/24 Φεβρουαρίου
1/2 & 8/9 Ιουνίου
Β2: 155€ συνολική εξέταση
C1: 165€ συνολική εξέταση
C2: 300€ συνολική εξέταση